Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN
Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY LỌC NƯỚC RO
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY LỌC NƯỚC RO Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Xử Lý Nước Trung Diệp Tín ĐC: 1232 Tỉnh Lộ 10, KP5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM MST:0304.106.103 Chuyên lắp đặt hệ thống xử lý nước sông, nước giếng, nước biển bằng công nghệ RO và Cung cấp thiết bị xử lý nước .

Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam

Xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội 198 biên phòng các tỉnh Bắc -Trung-Nam

Bộ đội Biên phòng giữ vững vai trò nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nên nước sạch không thể thiếu được trong sinh hoạt.

Các chốt biên phòng thuộc các tỉnh vùng sâu vùng xa, hẻo lánh, heo hút. Đường đi khó khăn hiểm trở. Dòng nước bộ độ dùng chủ yếu là nước giếng đã chưa được xử lý còn nhiễm rất nhiều phèn, sắt, Asen và vôi. Được sự cho phép của nhà nước Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật  Xử Lý Nước Trung Diệp Tín đã lắp đặt hệ thống lọc nước bằng công nghệ RO cho 198 biên phòng các tỉnh với công suất 10.000 lít/ ngày, phục vụ cho đời sống của người lính.

                 Một số hình ảnh đi lắp đặt và vận chuyển tại các biên phòng:

 

                                                                    

                                                                             Đường đi hiểm trở

 

 

            

                                                      

                           Vận chuyển nguyên liệu- hệ thống

    

 

 

         

                                       

      Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh

                                 

Chụp ảnh lưu niệm

* Còn nhiều hình ảnh.............

Tin tức khác