CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC TRUNG DIỆP TÍN
Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật xử lý nước Trung Diệp Tín
THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MÁY LỌC NƯỚC PRO

About us
Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Xử Lý Nước Trung Diệp Tín
Công Ty Trung Diệp Tín được thành lập năm 2005,theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0304106103,ký ngày 17/11/2005 cửa Sở kế hoạch & Đầu tư TP.HCM.
Hiện nay tại các thành phố lớn các khu đô thị và nhiều vùng dân cư ở Việt Nam đang phải sử dụng những nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng do rất nhiều nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ con người , gây nên nhiều bệnh tật hiểm nghèo, ảnh hưởng đến sự phát triển và tiến bộ của toàn xã hội.

Tin tức


Thiết bị xử lý nước Trung Diệp Tín
Thiết bị xử lý nước Trung Diệp Tín
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống xử lý nước nồi hơi
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống lọc phèn công nghiệp - dân dụng
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước hồ bơi
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất rắn
Hệ thống UV, OZONE công nghiệp dân dụng
Hệ thống UV, OZONE công nghiệp dân dụng
Hệ thống UV, OZONE công nghiệp dân dụng
Hệ thống UV, OZONE công nghiệp dân dụng
Hệ thống UV, OZONE công nghiệp dân dụng
Hệ thống UV, OZONE công nghiệp dân dụng
Màng RO
Màng RO
Màng RO
Màng RO
Màng RO
Màng RO
Lõi lọc nước
Lõi lọc nước
Lõi lọc nước
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Máy vặn nắp
Máy vặn nắp
Máy vặn nắp
ROC-2313
ROC-2313
ROC-2313
ROC- 3313
ROC- 3313
ROC- 3313
ROC - 4313
ROC - 4313
ROC - 4313
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Máy chiết rót
Controller-RO-3313-
Controller-RO-3313-
Controller-RO-3313-
Controller - RO - 4313
Controller - RO - 4313
Controller - RO - 4313
Controller - ROC- 8221
Controller - ROC- 8221
Controller - ROC- 8221
MANG LOC RO 8040
MANG LOC RO 8040
MANG LOC RO 8040
MANG RO VONTROL
MANG RO VONTROL
MANG RO VONTROL
MANG RO
MANG RO
MANG RO
MAY RO 3000 LIT
MAY RO 3000 LIT
MAY RO 3000 LIT
NUOC UONG TINH KHIET100 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET100 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET100 LIT GIO
RO 12
RO 12
RO 12
RO 25
RO 25
RO 25
RO 150 LIT
RO 150 LIT
RO 150 LIT
DI AUTOMATIC
DI AUTOMATIC
DI AUTOMATIC
LAM MEM 3
LAM MEM 3
LAM MEM 3
LAM MEM 7
LAM MEM 7
LAM MEM 7
TDT- DI( deionizer electric )
TDT- DI( deionizer electric )
TDT- DI( deionizer electric )
TDT-EC
TDT-EC
TDT-EC
TDT-WFF01
TDT-WFF01
TDT-WFF01
TIEN LOC 1
TIEN LOC 1
TIEN LOC 1
BIRM LOC PHEN USA
BIRM LOC PHEN USA
BIRM LOC PHEN USA
MANGAN USA
MANGAN USA
MANGAN USA
NHUA TRAO DOI , ANH
NHUA TRAO DOI , ANH
NHUA TRAO DOI , ANH
NHUA TRAO DOI ION
NHUA TRAO DOI ION
NHUA TRAO DOI ION
THAN HOAT TINH .
THAN HOAT TINH .
THAN HOAT TINH .
A 400 TDT
A 400 TDT
A 400 TDT
BICAR BONATE USA
BICAR BONATE USA
BICAR BONATE USA
BICARBONATE UC
BICARBONATE UC
BICARBONATE UC
CHONG NGHET MANG RO
CHONG NGHET MANG RO
CHONG NGHET MANG RO
CHONG NGHET RO
CHONG NGHET RO
CHONG NGHET RO
GREENSAND . LOC MANGAN
GREENSAND . LOC MANGAN
GREENSAND . LOC MANGAN
HAT NANG pH
HAT NANG pH
HAT NANG pH
LOC PHEN -ODM
LOC PHEN -ODM
LOC PHEN -ODM
MIXBED ANH
MIXBED ANH
MIXBED ANH
MUOI THAI
MUOI THAI
MUOI THAI
PAC
PAC
PAC
RESIN TRAO DOI ION
RESIN TRAO DOI ION
RESIN TRAO DOI ION
SODA-SUD
SODA-SUD
SODA-SUD
THAN HOAT TINH USA
THAN HOAT TINH USA
THAN HOAT TINH USA
THAN HOATTINH HA LAND
THAN HOATTINH HA LAND
THAN HOATTINH HA LAND
máy vặn nắp 1
máy vặn nắp 1
máy vặn nắp 1
MAY VAN NAP.
MAY VAN NAP.
MAY VAN NAP.
máy vặn nắp
máy vặn nắp
máy vặn nắp
May rut mang1
May rut mang1
May rut mang1
MAY SAY BINH
MAY SAY BINH
MAY SAY BINH
SAY LIEN TUC 1
SAY LIEN TUC 1
SAY LIEN TUC 1
MÁY RỬA BÌNH 21 LÍT
MÁY RỬA BÌNH 21 LÍT
MÁY RỬA BÌNH 21 LÍT
May suc rua binh
May suc rua binh
May suc rua binh
RUA BINH
RUA BINH
RUA BINH
RUA TRONG
RUA TRONG
RUA TRONG
DUOC BAC NINH
DUOC BAC NINH
DUOC BAC NINH
DUOC RO 2 CAP
DUOC RO 2 CAP
DUOC RO 2 CAP
HE THONG KHU KHOANG MIXBED 1
HE THONG KHU KHOANG MIXBED 1
HE THONG KHU KHOANG MIXBED 1
HE THONG TRAO DOI ION MIXBED 1
HE THONG TRAO DOI ION MIXBED 1
HE THONG TRAO DOI ION MIXBED 1
Ro 2 Cap
Ro 2 Cap
Ro 2 Cap
may nuoc song 1
may nuoc song 1
may nuoc song 1
May xu ly nuoc song 2
May xu ly nuoc song 2
May xu ly nuoc song 2
May xu ly nuoc song 3
May xu ly nuoc song 3
May xu ly nuoc song 3
May xu ly nuoc song 6
May xu ly nuoc song 6
May xu ly nuoc song 6
nuoc song 12
nuoc song 12
nuoc song 12
nuoc song 13
nuoc song 13
nuoc song 13
LOC PHEN XAY DUNG CS 5M3
LOC PHEN XAY DUNG CS 5M3
LOC PHEN XAY DUNG CS 5M3
LOC MANGAN 10 M3
LOC MANGAN 10 M3
LOC MANGAN 10 M3
LOC PHEN .CS 12 M3
LOC PHEN .CS 12 M3
LOC PHEN .CS 12 M3
LOC PHEN CN 30 M3 GIO
LOC PHEN CN 30 M3 GIO
LOC PHEN CN 30 M3 GIO
LOC PHEN CN 70 M3 GIO
LOC PHEN CN 70 M3 GIO
LOC PHEN CN 70 M3 GIO
MAY DAN MANG CO CHAI 300ML
MAY DAN MANG CO CHAI 300ML
MAY DAN MANG CO CHAI 300ML
MAY DAN MANG CO CHAI PET
MAY DAN MANG CO CHAI PET
MAY DAN MANG CO CHAI PET
MAY SX DA TINH KHIET
MAY SX DA TINH KHIET
MAY SX DA TINH KHIET
MÁY SX NUOC DA
MÁY SX NUOC DA
MÁY SX NUOC DA
BƠM LỌC 1
BƠM LỌC 1
BƠM LỌC 1
BƠM LỌC 2
BƠM LỌC 2
BƠM LỌC 2
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BƠM TRỤC ĐỨNG RO
BOM DINH LUONG HANA
BOM DINH LUONG HANA
BOM DINH LUONG HANA
BƠM MỸ
BƠM MỸ
BƠM MỸ
CLORAMIN B
CLORAMIN B
CLORAMIN B
Clorin-Niclon-N-CN-45kg
Clorin-Niclon-N-CN-45kg
Clorin-Niclon-N-CN-45kg
Chloramin B . SEC
Chloramin B . SEC
Chloramin B . SEC
Chlorin .indo
Chlorin .indo
Chlorin .indo
CHONG NGHET MANG RO
CHONG NGHET MANG RO
CHONG NGHET MANG RO
CHONG NGHET RO
CHONG NGHET RO
CHONG NGHET RO
hóa chất chống nghẹt màng lọc
hóa chất chống nghẹt màng lọc
hóa chất chống nghẹt màng lọc
LOC NUOC MAM 3
LOC NUOC MAM 3
LOC NUOC MAM 3
LOC MAM 9
LOC MAM 9
LOC MAM 9
LOC NUOC MUOI
LOC NUOC MUOI
LOC NUOC MUOI
NUOC MAN 5
NUOC MAN 5
NUOC MAN 5
DAN MUC NUOC DA
DAN MUC NUOC DA
DAN MUC NUOC DA
HO CHUA NUOC LOC
HO CHUA NUOC LOC
HO CHUA NUOC LOC
LOC CHO NGANH THEP
LOC CHO NGANH THEP
LOC CHO NGANH THEP
LOC PHEN 11
LOC PHEN 11
LOC PHEN 11
MAY CN 4
MAY CN 4
MAY CN 4
MAY CN 11
MAY CN 11
MAY CN 11
MAY LAM MAT NUOC DA
MAY LAM MAT NUOC DA
MAY LAM MAT NUOC DA
MAY NUOC DA 61
MAY NUOC DA 61
MAY NUOC DA 61
MAY RO CN 40 M3. GIO
MAY RO CN 40 M3. GIO
MAY RO CN 40 M3. GIO
MAY RO TINH KHIET . 15 M3 GIO
MAY RO TINH KHIET . 15 M3 GIO
MAY RO TINH KHIET . 15 M3 GIO
MAY RO UNIVER CS 20 m3
MAY RO UNIVER CS 20 m3
MAY RO UNIVER CS 20 m3
BAN CHIET CHAI NHO THU CONG
BAN CHIET CHAI NHO THU CONG
BAN CHIET CHAI NHO THU CONG
Máy lọc nước biển
Máy lọc nước biển
Máy lọc nước biển
KHO MAY LOC NUOC BIEN 2
KHO MAY LOC NUOC BIEN 2
KHO MAY LOC NUOC BIEN 2
MAY LOC NUOC BIEN USA
MAY LOC NUOC BIEN USA
MAY LOC NUOC BIEN USA
TDT NHAP KHAU MAY LOC USA
TDT NHAP KHAU MAY LOC USA
TDT NHAP KHAU MAY LOC USA
USA .RO 2
USA .RO 2
USA .RO 2
USA RO
USA RO
USA RO
Máy lọc nước biển 2
Máy lọc nước biển 2
Máy lọc nước biển 2
CAM TAY NUOC BIEN 4.5 LIT
CAM TAY NUOC BIEN 4.5 LIT
CAM TAY NUOC BIEN 4.5 LIT
MAY LOC NUOC BIEN 2
MAY LOC NUOC BIEN 2
MAY LOC NUOC BIEN 2
Máy lọc phèn
Máy lọc phèn
Máy lọc phèn
Lọc phèn
Lọc phèn
Lọc phèn
Lọc phèn 1
Lọc phèn 1
Lọc phèn 1
Lọc phèn 2
Lọc phèn 2
Lọc phèn 2
LOC PHEN CN 30 M3 GIO
LOC PHEN CN 30 M3 GIO
LOC PHEN CN 30 M3 GIO
LOC PHEN CN 70 M3 GIO
LOC PHEN CN 70 M3 GIO
LOC PHEN CN 70 M3 GIO
LOC PHEN CN 80 M3 GIO
LOC PHEN CN 80 M3 GIO
LOC PHEN CN 80 M3 GIO
LOC PHEN CN 100 M3 GIO
LOC PHEN CN 100 M3 GIO
LOC PHEN CN 100 M3 GIO
LOC PHEN CONG NGHIEP 60 M3.GIO
LOC PHEN CONG NGHIEP 60 M3.GIO
LOC PHEN CONG NGHIEP 60 M3.GIO
MÁY LỌC NƯỚC SÔNG
MÁY LỌC NƯỚC SÔNG
MÁY LỌC NƯỚC SÔNG
may nuoc song 1
may nuoc song 1
may nuoc song 1
May xu ly nuoc song 2
May xu ly nuoc song 2
May xu ly nuoc song 2
May xu ly nuoc song 3
May xu ly nuoc song 3
May xu ly nuoc song 3
DUOC ANOV
DUOC ANOV
DUOC ANOV
DUOC BINH DUONG
DUOC BINH DUONG
DUOC BINH DUONG
DUOC LONG AN
DUOC LONG AN
DUOC LONG AN
HT KHU KHOANG MIXBED 1
HT KHU KHOANG MIXBED 1
HT KHU KHOANG MIXBED 1
TDT- DI( deionizer electric )
TDT- DI( deionizer electric )
TDT- DI( deionizer electric )
BV NHI DONG NAI
BV NHI DONG NAI
BV NHI DONG NAI
HE THONG EDI CHO HE THONG DUOC
HE THONG EDI CHO HE THONG DUOC
HE THONG EDI CHO HE THONG DUOC
SA PAI BAC NINH 1
SA PAI BAC NINH 1
SA PAI BAC NINH 1
SAPA -KCN DAI DONG BAC NINH
SAPA -KCN DAI DONG BAC NINH
SAPA -KCN DAI DONG BAC NINH
BV NHI DONG NAI
BV NHI DONG NAI
BV NHI DONG NAI
LOC NUOC TINH KHIET KD
LOC NUOC TINH KHIET KD
LOC NUOC TINH KHIET KD
MAY RO KINH DOANH
MAY RO KINH DOANH
MAY RO KINH DOANH
MAY TINH KHIET
MAY TINH KHIET
MAY TINH KHIET
RO . LOAI VUA
RO . LOAI VUA
RO . LOAI VUA
RO 700 LIT
RO 700 LIT
RO 700 LIT
RO 1200 LIT
RO 1200 LIT
RO 1200 LIT
RO TOAN GIA LAI 4
RO TOAN GIA LAI 4
RO TOAN GIA LAI 4
MAY SAY
MAY SAY
MAY SAY
MAY SAY BINH
MAY SAY BINH
MAY SAY BINH
MAY LOC CHAI
MAY LOC CHAI
MAY LOC CHAI
May say mang co
May say mang co
May say mang co
SAY LIEN TUC 1
SAY LIEN TUC 1
SAY LIEN TUC 1
LOC NUOC CHO NOI HOI
LOC NUOC CHO NOI HOI
LOC NUOC CHO NOI HOI
Nồi hơi làm mềm nước
Nồi hơi làm mềm nước
Nồi hơi làm mềm nước
Nồi hơi làm mềm nước
Nồi hơi làm mềm nước
Nồi hơi làm mềm nước
DI AUTOMATIC
DI AUTOMATIC
DI AUTOMATIC
LAM MEM 12
LAM MEM 12
LAM MEM 12
LAM MEM NUOC 13
LAM MEM NUOC 13
LAM MEM NUOC 13
Lọc nước thải
Lọc nước thải
Lọc nước thải
LOC NUOC TRUONG HOC
LOC NUOC TRUONG HOC
LOC NUOC TRUONG HOC
NANO 100 LIT .GIO
NANO 100 LIT .GIO
NANO 100 LIT .GIO
NUOC UONG TINH KHIET 150 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET 150 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET 150 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET 60 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET 60 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET 60 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET100 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET100 LIT GIO
NUOC UONG TINH KHIET100 LIT GIO
BINH COMPOSITE
BINH COMPOSITE
BINH COMPOSITE
BINH COMPOSITE
BINH COMPOSITE
BINH COMPOSITE
binh loc tinh 15 filter 40
binh loc tinh 15 filter 40
binh loc tinh 15 filter 40
BON INOX
BON INOX
BON INOX
COMPOSIT
COMPOSIT
COMPOSIT
COMPOSITE
COMPOSITE
COMPOSITE
LOC TINH INOX
LOC TINH INOX
LOC TINH INOX

Công nghệ lọc nước biển thành nước sinh hoạt
Công nghệ lọc nước biển thành nước sinh hoạt
Chuyên cung cấp dịch vụ lọc nước biển thành nước sinh hoạt
Dịch vụ xử lý nước thải
Dịch vụ xử lý nước thải
Dịch vụ xử lý nước thải Trung Diệp Tín
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản
Việt Nam là một nước được đánh giá là có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản nói chung và ngành nuôi tôm nói riêng. Hai khu vực có nhiều tiềm năng để...
CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM - HỆ THỐNG NƯỚC PHỤC VỤ MỸ PHẨM - CS:20M3.HR
CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM - HỆ THỐNG NƯỚC PHỤC...
Công ty Công nghệ kỹ thuật Xử lý nước Trung Diệp Tín hân hạnh được chọn làm nhà thầu thiết kế và thi công hệ thống nước phục vụ mỹ phẩm cho Công ty Unilever Việt Nam
HỆ THỐNG MÁY RO CHO NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT CS:10M3.HR
HỆ THỐNG MÁY RO CHO NƯỚC ĐÁ TINH KHIẾT ...
Nhu cầu đá viên tinh khiết trên thị trường ngày càng lớn. Do chưa tin tưởng vào chất lượng của đá viên trên thị trường, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê đã tự trang bị máy làm đá...
HỆ THỐNG MÁY RO CHO NƯỚC TINH KHIẾT RO CS: 8M3.HR
HỆ THỐNG MÁY RO CHO NƯỚC TINH KHIẾT RO...
Nước là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, tuy nhiên tại Việt Nam hệ thống cung cấp nước sạch tại vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn có thể uống trực tiếp. Để đáp ứng...
CUNG CAP HE THONG LOC NUOC BIEN THANH NUOC SINH HOAT
CUNG CAP HE THONG LOC NUOC BIEN THANH NUOC SINH...
Xu ly nguon nuoc bien thanh nuoc sinh hoat, dam bao doi song cho chien si bo doi tren cac khu vuc bien dao. Giai quyet bai toan ve thieu nguon nuoc ngot dam bao sinh hoat tren cac dao.